Wat is inwonersondersteuning?

Voorop staat dat Inwonersondersteuning in Geldrop-Mierlo wordt uitgevoerd door getrainde vrijwilligers. Er zit geen zogeheten commerciële partij achter. Het is mede bedoeld om te voorkomen dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd of tussen wal en schip vallen.

De inwonersondersteuners zijn onafhankelijk. Niet gebonden aan een bepaalde maatschappelijke sector; medisch, maatschappelijk of gemeentelijk. Door de ongebondenheid kan er breed naar een oplossing gezocht worden.

Soms is dat eenvoudig en hoeft het niet professioneel opgelost te worden, simpelweg door iemand die eenzaam is in contact te brengen met buurtgenoten die een wandelclub hebben of klaverjassen in het buurthuis.

Een ander heeft ondersteuning, hulp, nodig bij een gesprek met het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD). Dan kan de inwonersondersteuner meegaan en aan het CMD toelichten wat er precies aan de hand is.

Inwonersondersteuning is voor mensen die een vraag of probleem hebben waarvan ze niet weten waar ze het antwoord of de oplossing kunnen vinden.

Iedereen kan een beroep op ze doen. Het is niet leeftijdsgebonden of afhankelijk van opleidingsniveau.

Jongere mensen kunnen een andere vraag hebben dan ouderen. Minder goed de regels en instanties kennen. Wat niet inhoudt dat elke oudere dat wel kan.

Hoogopgeleiden kennen wellicht de regels en de instanties wel, maar weten weer niet hoe een beroep te doen op informele burenhulp of “kennen de weg naar het buurthuis” niet.

Laagopgeleiden hebben wellicht een sociaal vangnet voor praktische hulp, maar weten niet hoe allerhande formulieren in te vullen.

Mensen met een fysieke beperking zitten met andere vragen dan mensen met een mentale beperking.

Een ding hebben die groepen gemeen: Allemaal kunnen ze terecht bij inwonersondersteuning Geldrop-Mierlo.